Home Nhân Sự

Nhân Sự

by flstorevn

THU GỌN NỘI DUNG

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN

WEB MASTER/ ADMIN SITE

WEB MASTER/ ADMIN SITE

Data Up Date. 

ĐIỆN THOẠI VIỆT

NHÀ CUNG CẤP- TÀI TRỢ

NHÀ CUNG CẤP- TÀI TRỢ

Các mẫu máy, các sản phẩm được trình chiếu hay quảng cáo tại flsvn.com được hỗ trợ bởi dienthoaiviet.vn, đồng thời là nhà cung ứng, bảo trợ, tài trợ chính cho các dự án, sự kiện tại TP.HCM VN.

THIỆN THIÊN TUỆ LTD COMPANY

ĐỐI TÁC CHÍNH

ĐỐI TÁC CHÍNH

Công ty thiết kế và cung ứng dịch vụ Internet.

 Công ty cung ứng các dịch vụ được phép hoạt động dựa theo giấy phép kinh doanh.

ĐỘI NGŨ ĐIỀU HÀNH FLS-GAME SERVICES

WEB MASTER/ ADMIN SITE

WEB MASTER/ ADMIN SITE

Data Up Date. 

TRUYỀN THÔNG- TIẾP THỊ

Đảm nhiệm vai trò phát triển các nội dung của flsvn.com qua các nhà cung cấp, các dịch vụ mạng xã hội, và các nền tảng cung ứng khác.

Đảm nhiệm vai trò tiếp nhận quảng cáo, dịch vụ quảng cáo.

DỊCH VỤ - CUNG ỨNG

Data Up Date. 

WEB MASTER/ ADMIN SITE

WEB MASTER/ ADMIN SITE

Data Up Date. 

WEB MASTER/ ADMIN SITE

WEB MASTER/ ADMIN SITE

Data Up Date. 

WEB MASTER/ ADMIN SITE

WEB MASTER/ ADMIN SITE

Data Up Date. 

CỘNG TÁC VIÊN

Sally Nguyễn

NHÂN VIÊN TẬP SỰ

NHÂN VIÊN TẬP SỰ

Đảm nhận vai trò upload game và các thông tin liên quan.

Đảm nhận vai trò kiểm tra lỗi link download game.

Thời Gian Tập Sự: 19/12/2021- 19/2/2022

WEB MASTER/ ADMIN SITE

WEB MASTER/ ADMIN SITE

Data Up Date. 

WEB MASTER/ ADMIN SITE

WEB MASTER/ ADMIN SITE

Data Up Date. 

Website có các nội dung có liên quan đến các vấn đề cho trẻ trên vị thành niên, bạn phải xác nhận độ tuổi, nếu không vui lòng rời khỏi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn không kiểm soát hành vi.
Vui lòng xác minh độ tuổi để tiếp tục.
Tôi đủ 18 tuổi và hiểu hành vi sử dụng của mình. Tôi dưới 18 tuổi.